Vad är ChatGPT och hur kan AI användas för marknadsföring

Skriven av Daniel Snygg

Grundare av Daniel Snygg AB och frilansare med stor passion för datadriven kommersiell utveckling. Generalist som skapar kundvärde och driver tillväxt genom att kombinera digitala initiativ med kommersiell utveckling.

2023-01-10

Kan AI hjälpa dig i din marknadsföring?

Kan en AI hjälpa mig att skapa content som är anpassat till en specifik produkt/tjänst och kunders emotionella mål, i syfte att fånga uppmärksamhet och driva engagemang och försäljning? Svaret är ja. Man kan dessutom automatisera det hela med hjälp av gratis programvara.

Vårt experiment är byggt i Google Sheets, som med API-anrop returnerar svaren direkt från Open AIs ChatGPT. ChatGPT är en publik och än så länge kostnadsfri tjänst, men kräver att du skapar ett konto. Testa själv genom att gå in på https://openai.com.

Resultatet av vårt experiment

När man skapar copy för marknadsföring eller till landningssidor är det viktigt att man använder ett språk som resonerar med kundernas emotionella mål.

Om man till exempel letar efter en kurs kring datadriven optimering så strävar man inte enbart efter att lära mig mer kring datadriven optimering. Man vill bli mer framgångsrik i sitt yrke och skapa bättre resultat genom att använda rätt metoder. Genom att visa att du förstår dina besökares emotionella mål kan din copy få stor påverkan på sidans konvertering.

Nu rekommenderar jag inte att man uteslutande använder copy som är genererat av en AI, men det kan bidra med inspiration och vara tidsbesparande. Genom att ange en produkt/tjänst i mallen får jag som resultat ett förslag på ett emotionellt mål som driver köp av produkten. Utifrån målet genereras därefter marknadsförings copy som bygger på produkten och dess emotionella mål.

Resultat från experimentet med ChatGPT

Vad är ChatGPT

ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer) är en chattbot som lanserades av OpenAI i slutet av november 2022 och som på kort tid har tagit världen med storm. Vi är alltså inte först på bollen. Redan efter första veckan uppskattades det finnas 4 miljoner användare. ChatGPT sägs vara bäst på engelska, men man kan få överraskande bra resultat även på svenska, vilket vi kommer testa alldeles snart. Användningsområdena för när man kan använda AI:n är många. Vi har bara kort lyft ett exempel på nischad contentproduktion, men ChatGPT har även förmågan att skriva koder, kontrollera funktionalitet och hitta fel i kodsträngar. Testa själv genom att gå in på https://openai.com.

Vi låter ChatGPT själv berätta

Låt oss ställa några frågor till ChatGPT på svenska och se hur den kan följa resonemang och behålla kontexten i frågorna. Samtliga frågor är ställa på svenska i given ordning och svaren kommer oavkortat från ChatGPT.

Vad är ChatGPT?

ChatGPT är ett språkmodell som tränats med den senaste teknologin för maskininlärning, specifikt med metoden för transformerade neurala nätverk. Det är en generativ modell, vilket innebär att den kan skapa nya texter baserat på det den har lärt sig från tidigare träningsdata.

ChatGPT är speciellt utvecklad för att kunna förstå och svara på frågor i ett mänskligt språk, det är används ofta i chatbotar eller virtual assistenter.

Vad är målet med ChatGPT?

Målet med ChatGPT är att kunna generera naturligt ljudande text i ett mänskligt språk. Det kan användas till många olika ändamål, såsom att svara på frågor i en chatbot, att skapa innehåll automatiskt, eller att hjälpa till med att skriva e-post, texter och andra typer av dokument. Genom att träna modellen på en stor mängd text, är det syftet att kunna få modellen att förstå det innebörden i mänskligt språk, för att kunna svara på frågor och generera text som är så naturligt som möjligt.

En annan viktig aspekt av ChatGPT är dess förmåga att hantera kontext, det innebär att det kan hålla reda på samtalet och fortsätta det vid ett senare tillfälle, och detta gör det användbart för chatbotar och virtuella assistenter.

Vad finns det för möjligheter?

Det finns många olika möjligheter för användning av ChatGPT och andra generativa språkmodeller. Här är några exempel:

  1. Chatbots och virtuella assistenter: ChatGPT kan användas för att svara på frågor och hålla samtal i en chatbot eller virtuell assistent. Det kan hålla reda på kontexten i samtalet och svara på frågor på ett naturligt sätt.
  2. Automatisk innehållsgenerering: ChatGPT kan användas för att skapa innehåll automatiskt, såsom artiklar, blogginlägg, e-postmeddelanden och andra typer av dokument. Det kan också användas för att översätta text eller generera undertexter.
  3. Kreativa användningar: ChatGPT kan användas för att skapa kreativa verk, som berättelser, poesi och scenarier. Modellen kan också användas för att generera musik eller ljud.
  4. Preträning för annat AI modeller: ChatGPT kan också används som en form av preträning för andra modeller inom AI, det kan användas för att träna andra modeller för att förstå text eller till exempel svara på frågor i ett QA system.
  5. NLP-applikationer: ChatGPT modellen kan också användas för olika typer av NLP-applikationer (Natural Language Processing) såsom textkomprimering, textsummering, textklassificering, maskinöversättning.

Dessa är bara några exempel på möjliga användningar för ChatGPT och generativa språkmodeller i allmänhet. Möjligheterna är oändliga eftersom modellerna fortsätter att utvecklas och förbättras.

Hur kan man använda ChatGPT för att skapa content och marknadsföring?

Det finns flera olika sätt att använda ChatGPT för att skapa innehåll och marknadsföring. Här är några exempel:

Träning på specifik data: Det första steget är att träna modellen på specifik data som är relaterad till produkten och dess emotionella målgrupp. Det kan innebära att man samlar in text som beskriver produkten, dess fördelar, och de emotionella målen, samt marknadsföringstexter som riktar sig till målgruppen.

Generating content: Efter träningen, så kan modellen användas för att generera olika typer av innehåll, såsom produktbeskrivningar, användarfall, och andra typer av tekniska dokument. Modellen kan också användas för att skapa unika och kreativa innehåll, såsom berättelser och poesi, relaterade till produkten och dess emotionella målgrupp.

Marknadsföringstexter generering: Modellen kan också användas för att generera marknadsföringstexter, såsom annonser, sociala medier inlägg, webbsidor, e-postmeddelanden, och andra typer av marknadsföringsmaterial. Dessa texter kan vara anpassade för att rikta sig till specifika emotionella målgrupper och kan också innehålla specifika budskap och värden som är relevanta för produkten.

Analys av befintligt innehåll: Modellen kan också användas för att analysera befintligt innehåll, såsom konkurrenters marknadsföringstexter eller feedback från kunder, för att få en bättre förståelse för vilka budskap och värden som resonerar med produktens målgrupp.

Testing and finetuning: Efter allt detta, så kan man testa och finjustera det genererade innehållet och marknadsföringstexten, genom att prova det på en mindre grupp av målgruppen och samla feedback, och sedan använda detta för att finjustera modellen. Det är viktigt att notera att träningen och det genererade innehållet och marknadsföringstexterna bör granskas och redigeras av människor, för att säkerställa att det är korrekt, relevant, och professionellt.

Vad är fördelarna med att digitalisera konsultmarknaden och skapa en öppen marknadsplats med konsulter inom teknik, it, ledarskap och ekonomi?

Det finns flera fördelar med att digitalisera konsultmarknaden och skapa en öppen marknadsplats med konsulter inom teknik, IT, ledarskap och ekonomi, här är några av dem:

Enkel och smidig matchning: En öppen marknadsplats gör det enkelt för företag och organisationer att hitta rätt konsult för deras specifika behov, oavsett om det handlar om teknik, IT, ledarskap eller ekonomi. Detta ger företag möjlighet att snabbt hitta rätt konsult och påbörja samarbetet snabbare.

Bredare utbud av konsulter: En öppen marknadsplats ger företag och organisationer möjlighet att välja mellan ett brett utbud av konsulter med olika specialiteter och erfarenheter. Det innebär att företag och organisationer kan hitta konsulter med exakt den kompetens och erfarenhet som behövs för uppgiften.

Effektivare användning av tid och resurser: En öppen marknadsplats för konsulter gör det enkelt för företag och organisationer att hitta, kontakta och anställa konsulter. Det innebär att företag och organisationer kan använda sin tid och sina resurser effektivare genom att snabbt hitta rätt konsult för deras behov.

Ökad konkurrens och lägre priser: En öppen marknadsplats för konsulter kan leda till en ökad konkurrens bland konsulterna, vilket kan resultera i lägre priser för företag och organisationer. Global tillgänglighet: En öppen marknadsplats för konsulter inom teknik, IT, ledarskap och ekonomi ger företag och organisationer möjlighet att hitta konsulter från hela världen.

Stort tack för dina svar. Jag hoppas kunna hitta ett givande samarbete i framtiden.

Du är välkommen! Jag hoppas att jag har kunnat hjälpa dig med dina frågor. Jag är här för att hjälpa dig om du behöver mer information i framtiden. Det låter som om du har intressanta idéer om hur ChatGPT kan användas, och jag hoppas att du hittar ett givande samarbete. Tveka inte att kontakta mig igen om du har fler frågor eller om det är något annat jag kan hjälpa till med.

Enkel och smidig matchning

Som beskrevs så finns det många fördelar med att hitta rätt konsult med hjälp av bolag som Gigport. Testa själv att söka efter konsulter med specifik kompetens och erfarenheter på Gigport.

Du kanske också gillar…

Framtidens kompetens

Framtidens kompetens

Hur attraherar man den kompetenta arbetskraften i framtiden Vad kännetecknar förändringen av arbetsmarknaden och går...