Skapa framgångsrika resultat med tydlig målformulering

Tydlig målformulering

Skriven av Daniel Snygg

Grundare av Daniel Snygg AB och frilansare med stor passion för datadriven kommersiell utveckling. Generalist som skapar kundvärde och driver tillväxt genom att kombinera digitala initiativ med kommersiell utveckling.

2023-02-15

Det som kan mätas kan styras

Men styr vi på rätt sak? Det primära fokuset bör vara på VAD vi behöver göra för att nå det önskade resultatet. Identifiera dessa kritiska aktiviteter och sätt mål på dem. Men att sätta rätt mål kan upplevas vara svårt, och är också anledningen till att många därför undviker det. Effekten blir då en reaktiv styrning, vilket sällan skapar framgångsrika resultat.

Tydlig målformulering

Brist på tydliga mål är många gånger orsaken till att man misslyckas med sin företagsstrategi. För att skapa tydlighet kan man använda sig av SMART-modellen när man formulerar sina mål (men det finns självklart andra metoder). Uppfyller era mål dessa kriterier?

Specifikt (S)

Ett tydligt mål lämnar inte utrymme för personlig tolkning. Därför måste målet formuleras så specifikt och tydligt som möjligt och svara på frågan VAD vi ska uppnå. Släng dig inte med ord som kvalitet eller effektivitet, utan använd dig av KPIer som mäter just er definition av kvalitet eller effektivitet.

Mätbart (M)

För att kunna följa upp progress och måluppfyllnad måste målet vara mätbart och gärna med en enhet, tex SEK, %, sålda enheter eller liknande. Ett numeriskt värde är att rekommendera men det kan även vara binärt, vilket betyder att man kan svara ja eller nej på om målet är uppnått eller inte.

Accepterat (A)

Detta kan tyckas vara självklart, men det är viktigt att gruppen som driver mot att uppnå målet ställer sig bakom det för att vi ska kunna nå maximal effekt. Förankringen är viktig.

Realistiskt (R)

Det kan vara en svår balans att göra målet möjligt att nå, samtidigt som det är utmanande och skapar motivation. Självklart måste det även vara realistiskt utifrån bolagets förutsättningar och ekonomiska resurser.

Tidsbestämt (T)

Att vi har en tydlig deadline ökar chanserna att vi lyckas nå målet. Men gå inte i fällan att bara arbeta med långsiktiga målsättningar. Komplettera med kortsiktiga målsättningar eller bryt ner långsiktiga målsättningar i delmål. Arbeta löpande med uppföljning för att se er progress och fira framgångar längs vägen. Målstyrning är en proaktiv process som ökar chanserna till att nå ert önskade resultat.

Fokusera på de delar som skapar ert resultat och sätt rätt typ av mål

En målsättning är alltid bra. Men om jag bara fokuserar på slutresultatet, det önskvärda framtida läget, så är risken stor att jag får svårt med aktiviteter som krävs för att nå målet. Därför ska vi fokusera på att styra aktiviteterna och sätta mål på det som skapar vårt resultat. Ett ekonomiskt resultat är en effekt av att vi gör saker på ett visst sätt. Vad driver då vårt ekonomiska resultat?

Laggande och ledande mål

Ibland använder man begrepp som laggande och ledande mål. Exempel på laggande mått är intäkter, omsättning, kundnöjdhet och marknadsandel. De är alla en effekt av olika aktiviteter och resultat. För att nå de laggande målen så använder man ledande mål, vilka mäter det som mest påverkar vad vi måste göra för att nå de laggande målen. Om vi nu har intäkter som ett laggande mål, vilka skulle då kunna vara mina ledande mål för att nå detta intäktsmål? Nu börjar vi koppla vår målsättning till resultat och aktiviteter som driver vårt mål.

Processmål, resultatmål och effektmål

Resultatet, ofta det ekonomiska, är ju en effekt av att vi gör saker på ett visst sätt. Därför måste vi försöka fokusera på att styra aktiviteterna och sätta mål för de faktorer som driver vårt resultat. Tänk dig att du privat har en målsättning att springa milen på 45 minuter. Det målet når du inte om du inte bryter ner målet till aktiviteter med en tydlig målbild. Samma sak gäller i arbetslivet.

Ganska vanligt är att man enbart arbetar med resultatmål och effektmål. Problemet som kan uppstå med detta är att det kan bli svårt att få till de aktiviteter som krävs för att vi ska uppnå vår målsättning och styrningen blir därmed reaktiv. På en hög nivå brukar just resultat- och effektmålen vara det viktigaste, men för de personer som ska utföra arbetet är processmålet (aktivitetsmålet) viktigast för att skapa förståelse och för att få till en tydlig styrning. Genom att komplettera resultat- och effektmålen med processmål fokuserar man på att styra aktiviteterna och sätter mål på det som ska skapa det slutgiltiga resultatet (effekten).

Less is more

Ett vanligt fel är att man har för många mål. Tänk Less Is More och fokusera på de delar som driver ert resultat och de effekter ni vill uppnå.

För vissa är detta självklart medan andra tycker det är svårt. Det är idag ganska enkelt att ta in en extern person som hjälper till att skapa tydlig styrning i målsättningen. Testa själv att söka efter konsulter med specifik kompetens och erfarenheter på Gigport.

Du kanske också gillar…

Framtidens kompetens

Framtidens kompetens

Hur attraherar man den kompetenta arbetskraften i framtiden Vad kännetecknar förändringen av arbetsmarknaden och går...